Advokatsko Društvo Petrušić & Co d.o.o. Zenica

Nakon dugogodišnje prakse advokata Ante Petrušića, isti je osnovao Advokatsko Društvo Petrušić & Co d.o.o. Zenica, kao krunu svoje advokatske karijere.

U Društvu rade tri advokata Srđan Petrušić, Anto Petrušić i Admir Hadžić, advokatski pripravnik Ivana Paškalj, te dva sekretara Azra Dedić i Boris Petrušić.

Advokat Anto Petrušić je prije obavljanja advokatske prakse radio na poslovima glavnog pravnika za privredne sporove u Pravnoj službi Rudarsko-Metalurškog Kombinata Zenica, koji je objektivno bio druga po veličini firma u bivšoj SFR Jugoslaviji.

Na predmetnim poslovima, advokat Petrušić je stekao zavidnu pravnu praksu iz oblasti privrednog, trgovačkog i financijskog prava, te međunarodnih arbitraža, što uspješno realizira u svojoj advokatskoj praksi.

Znanje, iskustvo, i ugled advokata Ante Petrušića, te mladih pripravnika, garancija su visokog profesionalnog i moralnog odnosa prema Klijentima naše Kancelarije.

Društvo komunicira na hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku, te na engleskom i njemačkom jeziku.

Društvo svoj rad temelji na predanom i stručnom radu, objektivnom pristupu rješavanja tekućih pravnih problema, i potpunoj informiranosti naših klijenata o stanju i statusu njihovih predmeta, što doprinosi stvaranju atmosfere potpunog povjerenja između Društva i naših Klijenata.

NAŠI KLIJENTI