Temeljna područja naše djelatnosti:

KORPORATIVNO I PRIVREDNO PRAVO

 • Osnivanje svih oblika Privrednih društava i praćenje njihovih statusnih promjena, te izrada svih potrebnih osnivačkih akata, Statuta i Pravilnika
 • Vođenje postupka stečaja i likvidacije Privrednih društava
 • Vođenje arbitraža

RADNO PRAVO

Sve vrste radno-pravnih sporova

CIVILNO PRAVO

 • Pravo vlasništva nad nekretninama i pokretnim stvarima
 • Katastar, zemljišne knjige, pravo građenja
 • Denacionalizacija i restitucija prava vlasništva
 • Nasljedno pravo
 • Obiteljsko pravo
 • Obligaciono pravo sa posebnim osvrtom na naknade svih vrsta šteta i sve vrste Ugovora, te vođenje sudskih postupaka s tim u vezi
 • Bankarstvo, financije i porezi
 • Autorsko pravo i zaštita intelektualne svojine
 • Međunarodno-privatno pravo
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI SPOROVI

UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI SPOROVI

ZASTUPANJE U POSTUPKU PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBOURGU

ZASTUPANJE U POSTUPKU PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBOURGU

ZASTUPANJE PRED USTAVNIM SUDOM BIH I FBIH

ZASTUPANJE PRED USTAVNIM SUDOM BIH I FBIH

Društvo također pruža usluge pravnog savjetovanja u svim naprijed navedenim pravnim oblastima, te konzultantske usluge za Gospodarska Društva, kako domaća, tako i inozemna.

RADUJEMO SE VAŠEM POVJERENJU I SURADNJI!