lus est ars boni et aequi - Pravo je umjetnost dobrog i pravičnog | Ulpianus

Adresa: Masarykova 37/II Zenica, Bosna i Hercegovina

T: +387-32-202-500 | F: +387-32-202-502 | E: petrusic@bih.net.ba

RADUJEMO SE VAŠEM POVJERENJU I SURADNJI!

.

Nakon dugogodišnje prakse advokata Ante Petrušića, isti je osnovao Advokatsko Društvo Petrušić & Co d.o.o. Zenica, kao krunu svoje advokatske karijere.

U Društvu rade tri advokata Srđan Petrušić, Anto Petrušić i Admir Hadžić, advokatski pripravnik Ivana Paškalj kao i dva sekretara Azra Dedić i Boris Petrušić.

Advokat Anto Petrušić je prije obavljanja advokatske prakse radio na poslovima glavnog pravnika za privredne sporove u Pravnoj službi Rudarsko-Metalurškog Kombinata Zenica, koji je objektivno bio druga po veličini firma u bivšoj SFR Jugoslaviji.

Na predmetnim poslovima, advokat Petrušić je stekao zavidnu pravnu praksu iz oblasti privrednog, trgovačkog i financijskog prava, te međunarodnih arbitraža, što uspješno realizira u svojoj advokatskoj praksi.

DETALJNO
KONTAKT FORMA

RADUJEMO SE VAŠEM POVJERENJU I SURADNJI

Kontaktirajte nas danas!KONTAKT FORMA

NAŠI KLIJENTI