O nama

Advokatsko Društvo Petrušić & Co d.o.o. Zenica, osnovano je 2014. godine, od strane Advokata Ante Petrušića, kao vrhunac njegove advokatske karijere. Priča o ranim počecima seže u 1991. godinu, kada je advokat Anto Petrušić, nakon iskustva stečenog na mjestu glavnog pravnika za privredne sporove SOUR RMK, te kao društvenog pravobranioca samoupravljanja, osnovao advokatsku kancelariju. U toku svoga rada, advokat Anto Petrušić je stekao zavidnu pravnu praksu iz oblasti privrednog, trgovačkog i financijskog prava, te međunarodnih arbitraža.

Advokatu Anti Petrušiću je dodijeljena i Zlatna Plaketa od strane AOKFBIH, što predstavlja najveće priznanje u okviru advokature, za njegov dugogodišnji doprinos razvoju advokature u BIH. Kroz godine, kancelarija je rasla i širila se, iznjedrila je nekoliko advokata, da bi 2014. godine prerasla u Advokatsko Društvo Petrušić & Co d.o.o. Zenica. Nepune dvije godine nakon osnivanja društva, Anto Petrušić je preminuo, a Društvo preuzima njegov sin, advokat Srđan Petrušić.

Srđan Petrušić je svoj angažman u kancelariji, kasnije Društvu započeo 2011. godine, kao advokatski pripravnik, a 2015. godine je upisan u imenik Advokatske komore kao advokat. 2020. godine društvu se pridružuju i dvije advokatske pripravnice. Naš tim trenutno broji 3 člana, sa tendencijom daljnjeg širenja. Temeljna područja djelatnosti Društva jesu korporativno i privredno pravo, radno pravo, obligaciono-pravni odnosi i upravno pravo. Društvo je također specijalizirano za zastupanje pred Ustavnim sudom BIH, te Pred Europskim Sudom za ljudska prava u Strasbourgu.

O nama O nama O nama O nama O nama O nama O nama O nama O nama