TEMELJNA PODRUČJA NAŠE DJELATNOSTI:

PRIVREDNO PRAVO

 • Registracija svih oblika privrednih društava, te izmjena i statusne promjene privrednih društava
 • Sastav i izmjena svih vrsta internih akata društva poput Odluka o osnivanju, Statuta, Pravilnika i internih Rješenja vezanih za sam rad privrednog društva
 • Vodimo postupak prodaje, pripajanja, spajanja i promjene oblika privrednih društava
 • Zastupamo privredna društava vezano za pokretanje i vođenje stečajnih i likvidacionih postupka
 • Odbrana privrednih društava u svim vrstama prekršajnih postupaka

UPRAVNO I PREKRŠAJNO PRAVO

 • Zastupanje u postupcima vezanim za pribavljanje građevinskih i urbanističkih dozvola.
 • Odbrana fizičkih i pravnih lica u prekršajima iz saobraćaja i poreza, te svih drugih vrsta prekršaja
 • Sastav upravnih tužbi, i zastupanje u svim vrstama upravno-pravnih postupaka pred nadležnim organima

GRAĐANSKO PRAVO

 • Sastav ugovora i zastupanje u postupku prometa pokretnih stvari, nekretnina i zastupanje u postupku uknjižbe prava vlasništva nad nekretninama, promjene vlasnika i fizičke diobe nekretnine, katastar, zemljišne knjige
 • Pravni savjeti vezano za izradu svih vrsta obligaciono-pravnih ugovora, sastav svih vrsta obligacono-pravnih ugovora, te zastupanje u eventualnim sporovima koji proizilaze iz takvih ugovora
 • Zastupanje u postupcima radi naknade štete od osiguranja (materijalna i nematerijalna šteta), naknada štete u saobraćaju, naknada štete zbog povrede na radu, naknada štete zbog mobinga, naknada štete iz radnog odnosa, naknada štete zbog izgubljene zarade, naknada štete zbog invalidnosti
 • Zastupanje u postupcima za razvod braka, poništenje braka, izmjena odluke o izdržavanju, izmjena odluke o staranju nad djetetom
 • Zastupanje u ostavinskim postupcima vezano za zakonsko nasljeđivanje, nužni nasljedni dio, tužbe za povredu zakonskog i nužnog nasljednog dijela, usluge sastava testamenta, tužbe radi poništenja testamenata, sastav ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Autorsko pravo i zaštita intelektualne svojine

RADNO PRAVO

 • Zastupanje Klijenata u svim vrstama radno-pravnih sporova koji obuhvataju tužbe radi isplate potraživanja iz radnog odnosa, povrede na radu, naknada štete zbog povrede na radu, disciplinske postupke, postupak radi poništenja otkaza ugovora o radu disciplinske postupke, postupke radi otkaza ugovora o radu
 • Zastupanje Privrednih Društava u slučaju radno-pravnih sporova koji obuhvataju tužbe radi isplate potraživanja iz radnog odnosa, povreda na radu, vođenje disciplinskih postupaka, postupaka radi otkaza Ugovora o radu, sastav svih Internih pravnih akata i Ugovora vezanih za radno-pravni status zaposlenika
 • Advokatsko Društvo Petrušić posjeduje veliko iskustvo u pokretanju i realiziraciji postupaka kolektivnih utuženja Radnika protiv Poslodavaca, a takođe i zastupanju interesa Poslodavaca u slučaju kolektivnih tužbi od strane Radnika, a radi isplate potraživanja iz radnih odnosa

ZASTUPANJE U POSTUPKU PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBOURG-U

 • Advokatsko Društvo Petrušić je specijalizirano za zastupanje većeg broja aplikanata pred Ustavnim sudom BIH i pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu.

  Nakon dugogodišnjeg suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, ishodili smo revolucionarnu presudu za BIH pravosuđe u predmetu Kunić i dr AP br. 68955/12, koja se tiče povrede čl. 6 st. 1 Konvencije o temeljnim ljudskim pravima i slobodama, u vezi sa čl. 1 Protokola br. 1 uz istu Konvenciju, a vezano za problem neizvršavanja pravosnažnih sudskih presuda od strane ZE-DO Kantona.

  Na ovaj način, otvorili smo put ne samo aplikantima iz ZE-DO Kantona, već i iz svih drugih kantona, i jedinica lokalne samouprave, koji su se suočavali sa istim problemom, nemogućnosti izvršavanja svoje pravosnažne presude u razumnom roku.

  Vezano za istu tematiku, podnijeli smo blizu 200 apelacija Ustavnom sudu BIH, te ishodili jednu od najvećih odluka Ustavnog suda BIH u sličnim pravnim stvarima u predmetu br. 1636/18, u kojoj se nalazi blizu 3000 naših aplikanata.

  Poslije ishodovanja odluka Ustavnog suda BIH, podnijeli smo blizu 300 predstavki Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, koji postupak je obuhvatao printanje i pakovanje blizu 56.000,00 stranica, blizu 300 cd-ova sa dokumentacijom, a što je rezultiralo slanjem blizu 120kg paketa pošte, i zastupanjem 4.000 aplikanata.

Naš tim

Advokat Srđan Petrušić

Srđan Petrušić

Advokat
Rođen: 01.12.1986
Diplomirao: Pravni Fakultet Sarajevo 2010.
Pravosudni ispit 2014.
Advokatski ispit 2015
Radno iskustvo: Advokat od 2015
Jezik: Engleski, Njemački
Kontakt: 063 398 206
Jasmin Brkic

Jasmin Brkić

Advokat

Rođen: 15.11.1987
Diplomirao: Pravni Fakultet Zenica 2010.
Pravosudni ispit: 2016.
Radno iskustvo: BiHHOME, Triglav Osiguranje d.d.
Jezik: Engleski
Kontakt: 063 398 209
Aida Neslanović

Aida Neslanović

Advokatski Pripravnik
Rođena: 20.11.1996
Diplomirala: Pravni fakultet Zenica 2019.
Radno iskustvo: Monitoring suđenja za krivična djela korupcije za Transparency International od 2019 godine
Jezik: Engleski
Kontakt: 063 398 208
Harisa Sadikovic

Harisa Sadiković

Advokatski Pripravnik
Rođena: 23.01.1995
Diplomirala: Pravni Fakultet Zenica 2020. godine.
Jezik: Engleski
Kontakt: 063 398 207

PETRUŠIĆ & CO

ADVOKATSKO DRUŠTVO SA 30 GODINA ISKUSTVA

Advokatsko Društvo Petrušić & Co d.o.o. Zenica, osnovano je 2014. godine, od strane Advokata Ante Petrušića, kao vrhunac njegove advokatske karijere. Priča o ranim počecima seže u 1991. godinu, kada je advokat Anto Petrušić, nakon iskustva stečenog na mjestu glavnog pravnika za privredne sporove SOUR RMK, te kao društvenog pravobranioca samoupravljanja, osnovao advokatsku kancelariju... DETALJNO

TU SMO ZA VAS

Ukoliko trebate našu usluge ili savjetovanje, stojimo vam na raspolaganju.